Den 5.

|

Kukla ať vzkvétá

Jako noví páni z Kukly máme díky prodeji rudy do okolí už docela slušné jmění. Naše město začíná prosperovat a přitahuje k sobě jako magnet další podivuhodné dobrodruhy. Stáváme se světlem pro okolní svět, ale není možno usnout na vavřínech!

Snorri se zmínil o Svaté pečeti, jako artefaktu strážců Města Pecí a bodrý Basco nám navrhl, že takové město, jako je to naše, si zaslouží do své arény něco výjimečného. Vydali jsme se proto do Chrámu legend, kam lidská noha dlouho nevkročila. Získání Svaté pečeti nám pomůže odhalit další tajemství rudy, pomůže nám chránit naše město a dodá nám sílu i vědění. Stáváme se součástí legend, pokračovateli tradice strážců Kukly. Rovněž jsme pro úžas i obveselení všech přivedli jednu strašlivou stvůru.

Krása i úpravnost městských čtvrtí se stávají předmětem soutěžení mezi námi. Zítra se vydáme do města Lagaš, abychom získali i toto poslední větší sídlo na naši stranu. Obchodovat se bude samozřejmě s rudou!

← Zpět do dnů