Den 2.

|

Vzhledem k tomu, že na městské radě předchozího večera jsme byli zpraveni o problémech s nemrtvými – které nám koneckonců byly dávány za vinu – museli jsme to začít dnes nějak řešit. Naši tři vládci přiznávají, že je poslední dobou s nemrtvými poněkud problém, a tak jsme se vydali na hrad, strážící naše hranice, zkontrolovat situaci. Tam nás čekali právě nemrtví, které evidentně vedl nějaký nám neznámý nekromant, a kteří nás přesvědčovali, že chrání naše zájmy. Tomu impulzivnější z nás nevěřili a tak jsme se pustili do boje, který by, nebýt neviditelné hranice, přes kterou nemrtví nemohli, pro nás skončil zle… Po cestě zpět jsme ale sehnali kousky kůže z posvátného tvora, která nás velmi posilovala, a kterou jsme si proto připjali na standarty.

Odpoledne jsme se shodli na tom, že bude třeba postavit předsunuté hlídky, obranné valy a opevnit město. Nikdo z nás neví, odkud zlo pramení…

← Zpět do dnů