Kachlička 2014!

Kachlička 2014!

Ahoj všem!

Jsme rádi, že se opět vracíte na naše stránky, abyste se dověděli něco o letošním táboře. 🙂 Nuže tedy – jaké informace vám můžeme poskytnout?

Termín letošního tábora je stanoven na 29. červen až 13. červenec. Odjezd v dopoledních hodinách 29. června bude tradičně z Brna, pro mimobrněnské je možnost opět dorazit na tábor po vlastní ose. Totéž platí pro příjezd z tábora 13. července.

Během června se bude (podle zájmu) konat předtáborová schůze s rodiči. O té budete informováni zavčasu e-mailem.

Cena tábora zůstává oproti předchozímu ročníku nezměněna. Informace o platbě a číslo účtu, stejně jako ostatní kontakty, naleznete zde.

Předběžnou přihlášku naleznete zde.

Informace pro nové táborníky zdezde.

Těšíme se na vás! 🙂

22