DEN 4.

DEN 4.

Zachránili jsme Chammurapiho zákony, ale ještě je třeba zachránit od rozvratu jeho říši. Stavby a chrámy moudrosti, které jeho spoluobčané nedokáží postavit, se samy nepostaví. Tak jsme přiložili ruku k dílu… Večer nám Kowalski a Sinh dali další zprávu o škodách způsobených agenty. Dopravili jsme se na místo obléhání Tróje, kde zoufalý Agamemnon málem vzdával boj, protože jeho nejlepší vojevůdce Odysseus zmizel. Zničehonic. My jsme samozřejmě věděli odkud vítr fouká, a tak jsme řeckému panovníku slíbili na druhý den pomoc…

← Zpět do dnů