Úvod

„I zatroubil první anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený s krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálena jest. Potom zatroubil druhý anděl a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I … Číst více